Vejledning til udtagning af prøver

Vær sikker på dine hænder er rene.

Det er vigtig, at hvis du tager prøver af mere en fugl at vaske hænder mellem hver prøveudtagning eller bruge engangshandsker.

DNA’et der bruges til test sidder ved roden af fjeren lige under huden, og det er derfor vigtigt at denne kommer med.

Pluk (Fra stor fugle 4-5 cm fjer; små fugle vinge og halefjer) mens fuglen fastholdes.

Du må ikke berøre roden på fjeren, gør du dette risiker du at få egen DNA til prøven.

Der må kun være fjerprøve fra én fugl i hver pose.

Fjerene lægges i en hel ren plastpose. Posen mærkes med fuglens ringnummer eller andet kendetegn.

Mærkningen på en seddel også ved hæftet eller limet på posen. Poserne samles sammen og lægges i en kuvert.

I kuverten lægges også et seddel, hvorpå ejerens / afsenderens navn og adresse står, samt telefon, e-mail.

Skal certifikatet udstedes i en andens navn end indsenderen, så skriv det tydeligt i brevet.

Alle sendte fjer må ikke være våde, men skal være tørre.

Fjerene sendes til nedenstående adresse.

Agnieszka Ingvorsen

Kongens Vænge 101

3400 Hillerød

OBS: A-post bliver leveret dagen efter og B-post tager 5-6 dage.

Testen tager ca. 2-3 dage at udføre, og man modtager svar via sin e-mailadresse. Hvis du har spørgsmål til denne prøvetagningsprocedure eller hvis du skulle støde ind i problemer under udtagningen kan du kontakte mig.

Brug og udfyld evt. dette skema til indsendelsen: Skabelon

Har du nogle spørgsmål? Så ring til mig på: +45 40527231